Europeiske samarbeidsutvalg - en viktig arena for tolking


Europeiske samarbeidsutvalg - en viktig arena for tolking
Rekruttering av tolketeam og tolking for store og små europeiske samarbeidsutvalg (ESU) i inn- og utland, er en viktig del av vår jobb.  Flere EU-direktiver pålegger alle selskaper med minst 1000 ansatte totalt og mer enn 150 ansatte i minst 2 medlemsland å opprette organer for informasjon og konsultasjon mellom ledelsen og de ansatte. Av totalt 800 europeiske samarbeidsutvalg, er ca. 20 opprettet i Norge, her illustrert med Hydro, som holdt sitt siste ESU-møte i Oslo i februar 2011. (Foto: Kåre Foss)