Rusch, Gabriele


Diplomoversetter og diplomtolk fra ETI, Genève
Konferansetolk, medlem av AIIC

Språk: DEU (A) - FRA, NOR (B) - ENG, DAN, SWE (C)

Telefon: + 47 66 79 55 69
Telefax: + 47 66 79 06 40
Mobil: + 47 92 49 46 48
E-post: gabir@online.no