Vil du hjelpe tolkene til å yte sitt beste under en konferanse?


Published: 09.10.2012

Prøv heller å følge de mange gode rådene som finnes for å legge til rette for konferansetolkenes arbeid, se f.eks. http://aiic.net/node/33/public-speaking-at-international-events