Den norske EU-tolken


Published: 09.11.2015

EU-delegasjonen i Brussel ønsket seg et intervju med SimNet-tolken Bente Rismo etter at det ble

benyttet norsk tolking under fiskeriministerens møte med fiskerikomiteen i Europaparlamentet nylig.

Resultatet ser du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/den-norske-tolken/id2460282/