Olsen, Heide


Oversetter og tolk
Konferansetolk, medlem av AIIC

Språk: DE (A), EN (B), NO (C)

Telefon: 22 14 92 67
Telefax: 22 14 92 67
E-post: heidio@oslonett.no