Reier, Nina


Statsautorisert translatør og statsautorisert tolk
Konferansetolk, medlem AIIC

Språk: NO (A), EN (B), DK, SV (C)

Telephone: +47 69 27 50 15
Telefax: +47 69 27 50 33
Mobile: +47 92 04 49 95
E-mail: nreier@online.no