Do you speak Globish?


Published: 07.11.2010
Simon Kuper, journalist i Financial Times, forklarer hvorfor konferansedeltakere med engelsk som morsmål har et kjempefortrinn på møter og konferanser, hvor de automatisk blir trukket inn i arbeidet med å formulere tekster, resolusjoner og forslag og hvor de ofte er med på å styre debatten. De som velger å ordlegge seg på Globish English i stedet for sitt eget morsmål, får et begrenset, unyansert og barnslig språklig repertoar og fremstår som mindre intelligente enn de som har engelsk som morsmål, sier Kuper. Les hele artikkelen her: http://www.ft.com/cms/s/2/3ac0810e-d0f0-11df-a426-00144feabdc0.html