Tjenester

Simultantolking
Tolkene arbeider i lydisolerte kabiner og bruker hodetelefoner og mikrofoner, og normalt sørger 2 tolker for tolking til hvert språk. Simultantolking har den fordelen at en taler umiddelbart og simultant blir forstått på en rekke andre språk, og er en teknikk som kan anvendes både på store kongresser og mindre møter (se bildet øverst til høyre).

Konsulentvirksomhet og rekruttering
En viktig del av vårt arbeid er å bistå kongressarrangører med å kontakte, rekruttere og sette sammen tolketeam, uansett hvor mange språk kongressen omfatter, takket være AIICs verdensomspennende nettverk. Vi samarbeider dessuten med de mest sentrale aktørene i kongressnæringen gjennom vårt medlemskap i VisitOSLO, og kan også anbefale en dyktig utstyrsleverandører med lang erfaring Informationsteknik.

Konsekutiv tolking
På mindre møter med færre språk, tar tolkene notater mens delegatene holder sine innlegg, som deretter blir tolket til det eller de andre arbeidsspråkene. Denne type tolking er mer tidkrevende, og anvendes derfor sjeldnere, men er ikke av den grunn mindre viktig enn simultantolking (se bildet nederst til høyre).


Foto: SimNet


Foto: Corinne Charasse, DICOM