Finanskrisen og konferansetolking: Problemer eller muligheter?


Published: 15.08.2009
Finanskrisen og konferansetolking: Problemer eller muligheter?
Selv om finanskrisen har skapt store utfordringer for tolker som jobber i privat sektor og for næringslivet, ser vi at den faktisk også har skapt nye jobbmuligheter. Når en så alvorlig krise inntreffer, må det internasjonale samarbeidet trappes opp og når konferanse- og møtevirksomheten øker, vil også jobbmulighetene for konferansetolkene øke. Ett eksempel er WHOs konferanse "Health in times of global economic crisis" på Homenkollen Park Hotell i Oslo, hvor SimNet stod for rekruttering av tolkene og tolking under selve konferansen