Henderson, Karin


Statsautorisert translatør og statsautorisert tolk
Konferansetolk, medlem AIIC

Språk: NOR (A) - ENG (B) - DAN, SWE (C)


Mobil: + 47 90 59 92 60
E-post: karin.henderson@gmail.com