SimNet og EU


Published: 09.06.2009
SimNet har medlemmer som jevnlig jobber for EU-institusjonene

Flere av SimNets medlemmer er godkjent og jobber regelmessig som tolker for EU-institusjonene, både Parlamentet, Rådet, Kommisjonen og Domstolen. For å kunne jobbe for EU, må tolkene gjennom en krevende opptaksprøve i alle de språkkombinasjoner de skal jobbe med, og de blir testet i både simultantolking og konsekutiv tolking. For å få vite mer om tolkingen i EU, klikk på lenken under

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/159835