Velkommen til Simnet.no

Simnet er en gruppe profesjonelle konferansetolker som har arbeidet i Norge i over 20 år.

Vi er basert i Oslo, men har tolket rundt om i hele landet, fra Kirkenes til Kristiansand.

Vi har erfaring med alle typer tolking, fra store verdenskongresser til mindre møter, fra offisielle statsbesøk til mer underholdningspregede arrangementer, innenfor et bredt spekter av fagområder som dekker alt fra landbruk til finans...

Våre medlemmer, som alle er medlemmer av AIIC, har i tillegg bred erfaring fra oppdrag i Europa, Asia, Afrika og Amerika. Vi har derfor skaffet oss et omfattende kontaktnett som setter oss i stand til å rekruttere tolker som dekker de aller fleste språkkombinasjoner.

Alle typer konferansetolking

Bildegalleri

 Se bilder